De talentimpuls, om optimaal te leven

Kanker & Talent

De Stichting wil jou je levenskracht weer ten volle laten voelen.
Samen met jou je talent, gave, aanleg, of passie (her)ontdekken.

Dit omzetten in positieve energie en zelfvertrouwen om hier verder een impuls aan te geven.