De talentimpuls, om optimaal te leven

Commissie van Aanbeveling

De doelstelling van de CvA is het adviseren van het bestuur bij het realiseren van de doelstellingen van de stichting. De leden krijgen geen beloning en komen eens per jaar bij elkaar, tezamen met het bestuur. De leden van de CvA zullen bestaan uit:

Gaby van de Biggelaar, lid landelijk hoofdbestuur PvdA

Marc Hendrikse, CEO NTS Group, voormalig voorzitter BZW eindhoven

Dr. GJ. Creemers, oncoloog Catharina Ziekenhuis Eindhoven

Eef Brouwers, oud directeur Rijksvoorlichtingsdienst

Drs. F. Bakermans, directeur Pleincollege Eindhoven

Frank van Doorne